Ganga

Ganga je najväčšia rieka Indie a jedna z najvodnatejších riek sveta. Pramení v Himalájach, preteká severnou Indiou a vlieva sa do Indického oceánu (Bengálsky záliv). Rieka Ganga je dlhá 2 510 km, jej povodie má rozlohu 1 120 000 km štvorcových a preteká ňou asi 43 000 metrov kubických vody za sekundu.

Údolie Gangy je husto obývané, rieka slúži stále prudko rastúcej populácii, poľnohospodárstvu a priemyslu ako zdroj pitnej aj úžitkovej vody, kanál a dopravná tepna. Problémom je jej enormné znečistenie, ktoré je príčinou neustáleho zhoršovania kvality vody.

V Indii je rieka Ganga uctievaná ako posvätná rieka a patrí medzi védske božstvá. Každý deň sa v jej vodách umývajú tisíce ľudí, ktorí veria, že tieto rituálne kúpele očistia ich telo aj dušu. Do rieky sa tiež sype polpol z tiel zomrelých v nádeji, že tak budú oslobodení z kolesa samsáry.

 

Pôvod Gangy

Podľa starých védskych textov existujú v tomto vesmíre tri planetárne systémy: nebeské planéty, stredné planéty, kam patrí i Zem, a nižšie alebo pekelné planéty. Celý vesmír je uzavretý v mohutnom obale o hrúbke miliónov kilometrov, za ktorým sa nachádza duchovný svet. Najstaršie tradície tvrdia, že Ganga pochádza z oblasti za obalom hmotného sveta a do nášho sveta sa dostala vtedy, keď božstvo Vámanadéva urobilo palcom dieru do vesmírneho obalu a vtedy niekoľko kvapiek vody z praoceánu Kárana vniklo do vesmíru a stala sa z nich rieka Ganga.

Spočiatku Ganga tiekla iba na nebeských planétach. Potom však slávny kráľ menom Bhagíratha, oddaný Pána Višnua zatúžil, aby Ganga očisťovala Zem, a modlil sa k rieke aby zostúpila. Zosobnená Ganga sa kráľovi Bhagírathovi zjavila a súhlasila, že jeho túžbu splní, avšak pod podmienkou, že nájde niekoho, kto bude ochotný a schopný zadržať jej nesmiernu silu, ktorá by mohla zničiť Zem.

Aby kráľ Bhagíratha Gangu uspokojil, začal sa modliť k mocnému Pánu Šivovi a prosil ho, aby padajúcu Gangu zachytil na svojej hlave. Pán Šiva súhlasil a od tej doby drží Gangu na hlave a jej posvätná voda steká na Zem.

Vo védskej literatúre sa uvádza, že každý, kto sa vykúpe v Gange, sa zbaví všetkého hmotného znečistenia a je hodný oslobodenia v tomto živote. Potom sa môže vrátiť do večného duchovného sveta, odkiaľ pochádza i Ganga.