Ashok

Kňaz - pudžari v našom chráme. Každý deň tu vykonával náboženské rituály, spieval mantry a modlil sa. Každý týždeň robil rituály s ohňom nazývané pudža. Nehovoril po anglicky, ale bol milý a na naše veľké prekvapenie aj skvelý tanečník!