chodbička vedúca k Majstrovej izbe, naľavo dvere do kuchyne

chodbička vedúca k Majstrovej izbe, naľavo dvere do kuchyne