mangovník, vzadu prístroj na vodu, za ním dvere do kuchyne a cesta k Majstrovej izbe

mangovník, vzadu prístroj na vodu, za ním dvere do kuchyne a cesta k Majstrovej izbe